Pomoc

Regulamin

 1. FotoGaleria jest miejscem, w którym można prezentować tylko zdjęcia własnego autorstwa. Zdjęcia prezentowane będą w formie wystaw. Ilość wystaw jednego autora nie podlega ograniczeniom natomiast ilość fotografii w jednej wystawie nie może przekroczyć 25 sztuk.
 2. Zdjęcia powinny być zgodne z następującymi standardami:
  • Fotografie w formacie jpg, jpeg
  • Największa objętość pliku zdjęcia: 3 MB
  • Wielkość zdjęcia: dowolna (zalecana ok. 1024 pikseli – dłuższy bok)
  • Miniatury zostaną stworzone automatycznie (bok – 170 pikseli)
 3. Zdjęcia w innym formacie niż .jpg (JPEG) oraz zdjęcia o objętości większej niż 3 MB nie będą przyjmowane.
 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w wystawach FotoGalerii pozostają wyłączna własnością autorów, bez ich zgody nie mogą być wykorzystywane do żadnych celów. Administratorzy FotoGalerii nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne zamieszczonych zdjęć w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich, oraz za treść zamieszczanych opinii.
 5. Zamieszczenie wystawy w FotoGalerii jest równoznaczne ze zgodą autora na publikację zdjęć w Portalu Abonenta. Zdjęcia nadal pozostają własnością autora, który zachowuje do nich pełne prawa majątkowe. Osoby, które będą kopiowały lub upowszechniały zdjęcia zamieszczone w FotoGalerii bez zgody ich autora łamią prawo.
 6. Zabronione jest zamieszczanie w FotoGalerii zdjęć i opinii godzących w dobre imię osób i instytucji, sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego. Takie opinie i zdjęcia mogą zostać usunięte a konto autora może zostać zablokowane.
 7. Zabronione jest hotlinkowanie zdjęć zamieszczonych w FotoGalerii na innych stronach (blogach, aukcjach internetowych).
 8. Zabronione jest umieszczanie zdjęć mających charakter handlowy, reklamowy lub aukcyjny.
 9. Administrator serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w zasadach działania FotoGalerii oraz interpretować postanowienia regulaminu. Kwestie, które nie zostały uwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane także przez administratora.
 10. Wszystkie wątpliwości i uwagi dotyczące działania serwisu prosimy kierować na adres: webmaster@toya.net.pl.