Pomoc

Jak założyć własną wystawę?

  1. Wystawę założyć może każdy użytkownik sieci TOYA. Jedynym warunkiem jest konieczność zalogowania się w Portalu Abonenta lub na stronie FotoGalerii.
  2. Ze strony głównej FotoGalerii wybieramy opcje „Dodaj galerię”.
  3. Na wyświetlonej stronie podajemy tytuł galerii, jej krótki opis (niewymagany) oraz wybieramy kategorię. Dodatkowo możemy zaznaczyć czy galeria ma być prywatna i zabezpieczona hasłem, albo publiczna i dostępna dla wszystkich.

  4. Zdjęcia dodajemy klikając w przycisk „DODAJ ZDJĘCIA” wskazujemy miejsce na naszym komputerze, w którym znajdują się przygotowane do wystawy zdjęcia. (więcej o zdjęciach w pkt. 2 regulaminu).

  5. Wybrane zdjęcie/zdjęcia zostanią przesłane na serwer. Wysyłanie sygnalizowane jest informacją wyświetloną poniżej. Akceptowane są tylko pliki JPEG (o rozszerzeniu jpg). Poprawnie dodane zdjęcie pojawi się jako miniatura poniżej. Możesz dodać do 25 zdjęć klikając w „DODAJ ZDJĘCIA”. Kolejne zdjęcia możesz dodawać w trakcie przesyłania poprzednich zdjęć.
  6. Przy dodanym zdjęciu możesz podać krótki opis. Zaznaczenie opcji. „Czy e-kartka?” pozwoli na wysyłanie zdjęcia jako e-kartka na dowolne konto pocztowe.

  7. Zakończenie dodawania i zapisanie galerii następuje po kliknięciu w przycisk „ZAKOŃCZ DODAWANIE ZDJĘĆ I ZAPISZ GALERIĘ”.

  8. Galeria pojawi się na liście galerii wraz z nadanym wcześniej tytułem i datą dodania. Obok dostępna jest informacja o ilości zdjęć w galerii oraz przyciski edycyjne (klucz - edycja, krzyżyk - usunięcie).

  9. Zmiany w wystawach (usunięcie wystawy, dodanie zdjęć, zmiana opisu, wybór kategorii) dokonywać można pod przyciskiem „Twoje galerie” na stronie głównej FotoGalerii.